"Thalaivar" Rajinikanth's Greatest Hit

"Thalaivar" Rajinikanth's Greatest Hit

turtleverse.com

turtleverse.com

"Baasha" (1995)

turtleverse.com

Sivaji (2007)

turtleverse.com

Enthiran (Robot) (2010)

turtleverse.com

Thalapathi (1991)

turtleverse.com

Annamalai (1992)

turtleverse.com

Padayappa (1999)

turtleverse.com

Muthu (1995)

turtleverse.com

Chandramukhi (2005)